Tag: quản lý tiền ảo Bitcoin

Việt Nam có đề án quản lý tiền ảo Bitcoin

Việt Nam có đề án quản lý tiền ảo Bitcoin

Theo Đề án, Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì và phối hợp cùng một số Bộ, ban ngành như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính…