Tag: trái phiếu chính phủ

1.500.000 tỷ đồng tiền trái phiếu

1.500.000 tỷ đồng tiền trái phiếu

Tổng giá trị phát hành trái phiếu tới tháng 3/2017 đã đạt trên 1.465.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 32% GDP Việt Nam năm 2016. Hàng năm, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã huy động được hàng chục nghìn tỷ