Tag: tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá VND/USD ổn định trong 6 tháng qua

Tỷ giá VND/USD ổn định trong 6 tháng qua

Ở Việt Nam, bất chấp những nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) để giảm giá tiền đồng, nhưng nguồn cung USD dồi dào trên thị trường dẫn đến sự tăng giá nhẹ của VND so với USD trong