Tag: vàng miếng

Sản xuất vàng miếng sẽ do Nhà nước thực hiện

Sản xuất vàng miếng sẽ do Nhà nước thực hiện

Cơ quan nhà nước có quyền thực hiện độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại thông qua hình thức trực tiếp thực hiện hoặc chỉ định cho tổ chức, cá nhân thực hiện. Kể từ ngày 1/10 tới